Den här hemsidan has begränsad support för din webbläsare. Vi rekommenderar att du byter till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

Fri klimatkompenserad frakt

Premiumpapper

Snabb leverans

4.91/5 ★

Fri klimatkompenserad frakt

Premiumpapper

Snabb leverans

4.91/5 ★

Vår personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

HISTORLY AB, org.nr 559215-5575 (”HISTORLY”) värdesätter din personliga integritet och kommer alltid verka för att skydda dina personuppgifter. HISTORLY ska alltid följa alla lagar och regler för personuppgiftsskydd.  Genom att ta del av vår policy kan du som kund förstå vad för information vi sparar samt hur vi använder den.

Som en del av vår verksamhet samlar HISTORLY AB, org. Nr 559215-5575 (benämns hädanefter i dokumentet som ”HISTORLY”) in och använder personuppgifter från de kunder som interagerar med oss via email, telefon eller vår webbplats. Det är av största vikt för oss att de personuppgifter vi samlar in inte missbrukas eller sprids till obehöriga. I detta dokument går vi igenom hur HISTORLY samlar in och hanterar personuppgifter samt vilka rättigheter du som registrerad har.

Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss när du vill enligt informationen i punkt 7 kontaktuppgifter

Det finns tre huvudsyften med vår integritetspolicy:

 1. Att tydliggöra hur vi använder oss av personuppgifter och information som du som kund delar med oss via våra olika kanaler
 2. Att säkerställa att du förstår vad vi samlar in för information samt vad vi använder den till.
 3. Att visa vårt ansvar som företag för att hantera dina uppgifter och rättigheter enligt rådande lagar och regler.
 4. Ansvarig för hantering av personuppgifter

HISTORLY AB (organisationsnummer 559215-5575) är ansvarig för behandling av dina personuppgifter i linje med denna integritetspolicy.

 

2. Behandling av dina personuppgifter

2.1 Var samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar främst in personuppgifter genom vår hemsida när du antingen:

 • Lägger en beställning eller genomför ett köp på vår hemsida
 • Kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller email
 • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev

2.2 Vilka uppgifter använder vi oss av?

För att du som kund bättre ska förstå vad vi använder dina personuppgifter till beskriver vi nedan vilka uppgifter vi sparar samt vad de används till.

Kundserviceärenden

Ändamål: Hantering av kundserviceärenden

 • Behandling
  • Kommunikation med kunder rörande kundserviceärenden
  • Identifiering
  • Hantering av supportärenden och klagomål
  • Hantering av garanti och reklamationsärenden
 • Typer av personuppgifter vi hanterar inom kundservice:
  • Namn
  • Telefonnummer
  • Email
  • Adress
  • Order/ärendenummer
  • Tidigare kommunikation/information
 • Laglig grund: Berättigat intresse för att kunna ge bra service till våra kunder
 • Lagringstid: Se punkt 2.4

Köp, beställningar och leveranser

Ändamål: Hantering av köp, beställningar och leveranser

 • Behandling
  • Kommunikation med kunder rörande köp, beställningar och leveranser
  • Hantering av fakturor och betalningar
  • Hantering av leveranser och fraktfrågor
 • Typer av personuppgifter vi hanterar inom köp, beställningar och leveranser:
  • Namn
  • Telefonnummer
  • Email
  • Adress
  • Order/ärendenummer
  • Tidigare relevant kommunikation/information
 • Laglig grund: Berättigat intresse för att kunna sälja och leverera till våra kunder
 • Lagringstid: Se punkt 2.4

Marknadsföring via email

Ändamål: För att kunna informera HISTORLYs kunder om erbjudanden och annan relevant information

Behandling

 • Skicka email till kunder på vår maillista

Typer av personuppgifter vi hanterar för utskick av email

 • Emailadress
 • Laglig grund: När det rör email till våra kunder som handlat av oss eller skrivit upp sig på vår emaillista utgör behandlingen ett berättigat intresseför att marknadsföra våra produkter och erbjudanden.
 • Lagringstid: Vi lagrar email adresser så länge kunden samtycker, dock max 5 år, annars raderas emailadressen permanent genom antingen avregistrering från vårt nyhetsbrev eller via kontakt med oss

Analysverktyget Lucky Orange 

Denna webbplats använder analysverktyget Lucky Orange för att förbättra användbarheten och kundupplevelsen.

Lucky Orange kan spela in navigering på hemsidan i form av musklick, musrörelser sidrullningar och sidbyten. Alla IP-adresser anonymiseras för att skydda din integritet. 

Lucky Orange spårar inte denna aktivitet på någon annan webbplats som inte använder Lucky Orange.

För att se och hantera data som Lucky Orange har samlat in om dig på historly.se eller för att välja bort framtida spårning, besök datahanteringsverktyget https://privacy.luckyorange.com/

För mer information om Lucky Orange kan du besöka https://www.luckyorange.com/privacy.php

Ändamål: Hantering och optimering av hemsidan utifrån ett kundperspektiv

 • Behandling
  • Studera kundernas beteendemönster på hemsidan för att identifiera problem och förbättringsmöjligheter utifrån ett kundupplevelseperspektiv
  • Använda insikter från ovan för att driva och validera förbättringsinitiativ på hemsidan så som navigeringsmöjligheter, tillgängliggöra viktig information och dylikt. 
 • Typer av personuppgifter vi hanterar inom navigering på hemsidan: 
  • Musklick
  • Musrörelser
  • Sidrullningar
  • Navigering och sidbyten 
 • Laglig grund: Berättigat intressef ör att kunna samla insikter med syfte att förbättra våra besökares användarupplevelse när de besöker hemsidan med fokus på lätthet och snabbhet i användning och navigering.
 • Lagringstid: Se punkt 2.4

2.4 Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Lagringstiden för olika typer av personuppgifter varierar beroende på ändamålet. Om t.ex. grunden är lagfrågor så kommer vi att spara personuppgifterna i enlighet med rådande lagkrav. Vi sparar även dina uppgifter så länge som vi behöver för att fullfölja vårt kundåtagande i form av orderhantering, support och leverans.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi har berättigat intresse att göra så men max 5 år. Det kan röra sig om garantiärenden, reklamationer eller annan återkommande service för produkter som kunden köpt av HISTORLY.

2.5 Överföring av personuppgifter till andra länder

HISTORLY kommer alltid göra vårt yttersta för att skydda din personliga integritet genom att hantera dina personuppgifter med varsamhet och alltid säkerställa att rätt skyddsåtgärder från ett land utanför EU/EES tillämpas, det kan t.ex. vara kommunikation med våra samarbetspartner för att märka kollin med mottagarens adress inför frakt till Sverige. HISTORLY ansvarar för att säkerställa att all överföring sker med tillämpning av Dataskyddsförordningen bestämmelser och med HISTORLY säkerställande av din integritet.

2.6 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

HISTORLY kan komma att dela din information med andra företag. Exempel är, men är inte begränsat till, leverantörer, betaltjänster och fraktbolag. Vi säkerställer alltid att våra externa samarbetspartners skyddar din integritet enligt rådande regelverk.

Vi är även, enligt lag, skyldiga att på begäran dela ut personuppgifter till myndigheter som t.ex. skatteverket eller polisen.

3. Hur HISTORLY skyddar dina personuppgifter

HISTORLY kommer alltid att vidta de säkerhetsåtgärder lagen kräver för att säkerställa att dina personuppgifter inte förstörs, förloras eller manipuleras av obehöriga personer.

4. Cookies

www.HISTORLY.se använder cookies för olika ändamål. Du kan läsa mer om dessa i vår cookie policy som du finner på vår sida https://HISTORLY.se/villkor/

5. Dina rättigheter

När du som kund lämnar dina personuppgifter till oss så är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta och relevanta för vårt ändamål som bolag. Vi har också en skyldighet att vara tydliga med dina rättigheter att kontrollera att vi följer våra riktlinjer gällande hantering av personuppgifter. HISTORLY har, enligt lag, ansvar att se till att behandla dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Du kan närsomhelst kontakta oss för att ta bort, rätta, komplettera eller på annat sätt modifiera dina lagrade personuppgifter. HISTORLY kommer även att agera proaktivt för att rätta eventuella felaktigheter som vi upptäcker gällande dina uppgifter.

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

 • Att få dina uppgifter rättade vid eventuella fel
 • Att få din information raderad om det inte finns rättsliga skäl till att HISTORLY behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet
 • Att påverka och begränsa i vilka syften HISTORLY använder sig av dina personuppgifter
 • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån HISTORLY i ett strukturerat format
 • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer
 • Att, under vissa förutsättningar, få dina personuppgifter utlämnade på ett portabelt digitalt medium för överföring till annan personuppgiftsansvarig
 • Att klaga till datainspektionen (integritetskyddsmyndigheten) om du bedömer att vår hantering av dina personuppgifter är felaktig

Om du har frågor kring ovan punkter eller villa utöva någon eller flera av dina rättigheter så kan du kontakta oss för att få hjälp.

Vi strävar efter att behandla eller radera data inom 30 dagar på uppgiftslämnarens begäran. Om vi, som tidigare nämnt, inte kan radera din data av rättsliga skäl så kommer vi att meddela dig detta.

6. Hur du kontaktar oss

Hör av dig till hello@historly.com  eller använd vårt kontaktformulär om du har några frågor eller vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

7. Tillsynsmyndighet

Dataskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet i Sverige säkerställer och kontrollerar att företag som hanterar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du har klagomål på hur HISTORLY behandlar dina personuppgifter så har du rätt att lämna in klagomål till Dataskyddsmyndigheten på telefonnummer: 08-657 6100 eller email: datainspektionen@datainspektionen.se

OBS! Säkerställ att du valt rätt design (titel/ej titel/helbild)

Varukorg

Inga fler produkter finns att köpa