Den här hemsidan has begränsad support för din webbläsare. Vi rekommenderar att du byter till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

Fri klimatkompenserad frakt

Premiumpapper

Snabb leverans

4.91/5 ★

Fri klimatkompenserad frakt

Premiumpapper

Snabb leverans

4.91/5 ★

Köpvillkor

1. ALLMÄNT

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du” eller "Kunden") gör en beställning via www.historly.com eller www.historly.se, och därtill hörande sidor, (”Hemsidan” eller "Sajten"). Avtal ingås mellan dig och HISTORLY AB, organisationsnummer 559215-5575 (”Historly”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Historly framgår på Hemsidan. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Hemsidan. 

1.2

För att kunna beställa på Hemsidan måste Du, i enlighet med svensk lag, ha fyllt 18 år. När du lägger en beställning på Hemsidan bekräftar Du som Kund att du är minst 18 år gammal och enligt lag har rätt att lägga en order på Hemsidan. Historly förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3

Hemsidan och allt innehåll på denna, ägs av Historly, dess licensgivare eller annan tredjepart. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Historly.

 

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1

För att kunna lägga en beställning på Hemsidan måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Historlys personuppgiftspolicy, se här

2.2

Ett avtal om köp ingås först när Historly bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Historly per e-post. Historly uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Historlys kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Historly. Om beställningen återkallas så kommer Historly att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 

3. KUNDINFORMATION

3.1

När Du lägger en order kommer Du bli ombedd att ange personlig data. Du bekräftar att och är ansvarig för att informationen som du anger är korrekt och fullständig. Läs om hur Historly hanterar kundinformation i personuppgiftspolicy, se här

 

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING 

4.1

Priserna som anges på Hemsidan är de som gäller när Du lägger en beställning på Hemsidan. Priserna som anges på Hemsidan inkluderar avgiften för standardfrakt. 

Moms är inkluderat i priset när du handlar från Norge, Sverige och andra EU-länder men är inte inkluderat om du handlar från övriga länder som inte tillhör EU. Du är ansvarig för att betala eventuella tillkommande kostnader, skatt eller tullavgifter som kan komma att tillämpas i din jurisdiktion när du lägger en beställning på vår Hemsida. 

4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Hemsidan. Läs mer om Historlys olika betalsätt här. Historly har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Historly. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Historly förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Vänligen notera att Historly inte är ansvarig för de tillgängliga betalningsmetoderna då dessa tillhandahålls av tredjepart. 

4.3

När du lägger en beställning på Hemsidan bekräftar Du att du enligt lag har rätt  att använda det betalningsmedel som du valt och att, om du betalar med kort, antingen är kortinnehavaren eller har kortinnehavarens uttryckliga tillstånd att använda kortet för att genomföra betalningen på Hemsidan.

 

5. LEVERANS OCH TRANSPORT

5.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Hemsidan. Om inget annat avtalats (exempelvis vid köp av beställningsvaror eller varor som inte är i lager), kommer leveransen att ske senaste 30 arbetsdagar från det att Historly har bekräftat Kundens order per e-mail genom orderbekräftelse. Mer information om leverans och villkor för den finner du här under sektion Frakt. 

5.2

Den förväntade leveranstiden anges här under sektion Frakt, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan på Hemsidan. Om inget annat avtalats har Du rätt att häva köpet om leveransen är försenad mer än 30 dagar och det inte är orsakat av dig som Kund. 

5.3

Om ett paket skall hämtas upp på ett utlämningsställe skall Du göra detta inom den tidsram som anges i aviseringen. Paket skall normalt hämtas upp personligen med giltig legitimation och med ett referensnummer. Kunden kommer att bli aviserad var och när paketet skall hämtas upp. Historly är under inga omständigheter ansvarig för eventuella direkta eller indirekta extra kostnader eller utgifter som uppstår på grund av Kunden, till exempel som en konsekvens av att paketet inte hämtas ut av Kunden i tid. Historly har rätt att debitera Kunden en avgift på 250 kronor om paketet inte hämtas ut i tid. 

 

6. ÅNGERRÄTT

6.1

Vid beställning på Hemsidan gäller 30 dagars ångerrätt på posters och ramarÅngerrätt eller bytesrätt gäller ej canvastavlor, ramar som du har beställt inramningstjänst på, inramningstjänst som utförs i fabrik vid beställning av en sådan, och specialanpassade produkter exempelvis personliga posters som personaliserats och trycks på beställning. Ångerrätten för övriga varor innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Historly detta inom 30 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). 

6.2

Var vänlig observera att ramar levereras med en skyddande plast som inte får öppnas om du vill ha rätten att returnera en ram. Posters levereras på ett liknande sätt med ett klistermärke över det silkespapper som den eller de är inrullade i. Klistermärket får inte öppnas eller brytas om Du vill kunna utöva din ångerrätt. 

Om Du vill utöva din ångerrätt och ångra ett köp skall Du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande till Historly på hello@historly.com och berätta detta. Du skall ange ditt namn, adress och varför Du önskar att göra en retur. Du skall också ange annan relevant information så som exempelvis ordernummer, produktens namn och antalet som önskas returneras. 

6.3

Produkterna skall returneras inom 14 dagar från dess att Du meddelade Historly om önskan att ångra ditt köp. Du som Kund betalar 69 kronor för returfrakten (undantaget 100x140 ramar som kostar 400kr pga. av storleken) när du utövar din ångerrätt och är ansvarig för produkternas skick från dess att Kunden har mottagit varan till dess att den returnerats och tagits emot av Historly igen. Varorna som skall returneras skall skickas väl paketerade i sin originalförpackning och i oförändrat skick. När Du utövar din ångerrätt ska du följa instruktionerna för detta som anges av Historly på Hemsidan här, under Ångerrätt och Returer

6.4

När Du utövat din ångerrätt och returnerat varorna i oförändrat skick, kommer Historly att göra en återbetalning på den summa som Du har betalat minus returfrakten på 69 kronor (400kr för 100x140 ramar). Eventuella kostnader för tullavgifter och dylikt som tillkommit på grund av din jurisdiktion kommer inte att återbetalas. Historly har rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Historly tillämpar en fullständig värdeminskning (dvs. hela varans värde) om returnerad vara inte är i skick att säljas på nytt (såsom ny vara).

6.5

Historly kommer att göra återbetalningen utan oskälig fördröjning när Historly har mottagit de returnerade varorna och bekräftat deras skick i linje med Historlys återbetalningspolicy, läs här under sektion Ångerrätt och returer. 

 

7. ANDRA WEBBSIDOR

7.1

Hemsidan innehåller länkar till webbsidor som ägs av tredjepart. Historly är inte ansvarig för hantering, säkerhet, innehåll eller någon annan aspekt av dessa.

 

8. REKLAMATION

8.1

Du har rätt att kräva återbetalning eller ersättning om en produkt har skadats, saknas eller är föremål för ett tryckfel som inte är ett resultat av dina egna handlingar. Alla Kunder som vill hävda sin rätt att lämna in ett klagomål för en beställd produkt ska kontakta Historly så snart som möjligt efter det att felet upptäcktes genom att skicka ett e-mail till hello@historly.com. Det är viktigt att Du undersöker produkterna noggrant så snart du har hämtat upp dem.

8.2

Historly står för returfrakten för godkända reklamationer

8.4

Historly undersöker normalt rätten att få återbetalning eller ersättning inom 14 arbetsdagar efter mottagandet av ett sådant krav. Historly förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Historly riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

9. FORCE MAJEURE

  9.1

  Historly förbehåller sig rätten att åberopa Force Majeure i sådana situationer där detta är tillämpbart. Historly är inte ansvarig för förseningar orsakade av sådana omständigheter då de ligger utanför Historys kontroll. Exempel på situationer där Historly kan åberopa Force Majeure är exempelvis vid extremt väder, krigshandlingar, eld, ändrade statliga order, tekniska problem och annat. Historly är heller inte ansvarig för fel eller förseningar av underleverantörer som uppstått på grund av sådana omständigheter. Om situationen har varat i mer än två månader har både kunden och Historly rätt att avsluta köpet med omedelbar verkan.

   

  10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

  10.1

  Historly förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Eventuella ändringar av villkoren kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar kommer att gälla när Du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller medan du surfar på Hemsidan), alternativt 30 dagar efter att Historly har informerat dig som Kund om ändringarna. 

   

  11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

  11.1

  Om en tvist uppstår mellan dig och oss (Historly) uppmanar vi dig starkt att först kontakta oss direkt för att få en lösning. Vi kommer att överväga rimliga förfrågningar för att lösa tvisten genom alternativa tvistlösningsförfaranden, såsom medling eller skiljedom.

  I händelse av tvist följer vi (Historly) beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller motsvarande tvistlösningsorgan.

  OBS! Säkerställ att du valt rätt design (titel/ej titel/helbild)

  Varukorg

  Inga fler produkter finns att köpa